LAUT YANG TENANG TAK AKAN MENGHASILKAN PELAUT YANG TANGGUH

Thursday, March 21, 2013

Tuturan negeri Ihamahu

ZAMAN PORTUGIS
--------------------------------
PORTUGIS MASA KEDATANGAN ORANG PORTUGIS ,MAKA KERAJAAN IHA TETAP AMAN PERHUBUNGANNYA HANYA SECARA DAGANG.
ZAMAN BELANDA
-------------------------
PADA MASA ORANG BELANDA (voc) DATANG KEMARI MAKA MEREKA MENCARI PERHUBUNGAN DENGAN BERAPA RAJA DI PULAU SAPAROEA DAN MENAKLUKKAN  M.I.
MASA ITU KERAJAAN IHA MASIH PERTAHANKAN HAKNYA ,UNTUK ADAKAN PERUNDINGAN DENGAN RAJA IHA .MAKA VOC DATANGLAH DENGAN SEBUAH KAPAL PERANG YANG BERLABUH DI PELABUHAN IHA .SAMBIL MENGIRIMKAN SEORANG UTUSANNYA.YAITU LATUSAPOE (SASABONE ) PEMERINTAH NEGERI TOEHAHA  PADA MASA ITU ,MAKA BERANGKATLAH lATOE SASAPOE AKAN MENYAMPAIKAN PESANAN voc ITU .TETAPI OLEH KARENA TAKUTNYA KEPADA RAJA  IHA BERSAMA KAPITAN -KAPITANNYA YANG GAGAH PERKASA ITU.MAKA ANTARA PERJALANANNYA NKEMBALILAH KEKAPLA DENGAN MEMBAWA KESANNYA BAHWA RAJA IHA PERANG SAJA .PERBUATAN SASAPOE INI DIKETAHUI OLEH BEBERAPA ORANG PENGINTAI YANG DITUGASKAN OLEH RAJA IHA BERSAMA KAPITAN-KAPITANNYAYANG GAGAH PERKASA ITU.MAKA ANTARA PERJALANANNYA  KEMBALILAH IA KE KAPAL DENGAN MEMBAWA KESANNYA BAHWA RAJA IHA PERANG ASAJA .PERBUATAN SASAPOE INI DIKETAHUI  OLEH BEBERAPA ORANG PENGINTAI YANG DITUGASKAN OLEH RAJA DAN KAPITAN-KAPITANNYA BIL MELIHAT KAPAL DATANG.KETIKA SAMPAI SASAPOE KE KAPAL DENGAN KESANNYA ITU MAKA MARALAH  VOC KEPADA RAJA IHA .OLEH SEBAB ITU MAKA TIADA BERAPA LAM KEMUDIAN  BERDENTUM DETAMLAH  BUNYI MERIAM KAPAL MENMBAKKAN  NEGERI IHA  YANG KERAMAT ITU.TETAPI SEKALIAN TEMBAKAN ITU SIA-SIA SAJA.MELIHAT TEMBAKAN KOMPENI YANG YANG TAK BERHASIL  ITU MAKA SASAPOE -PUN MENYORONGKAN  ISTHIAR SUPAYA KOMPENI MEMPERGUNAKAN PELURU TULANG BABI  ITU HARAMLAH  BAGI PENGANUT AGAMA ISLAM.
ISTHIAR SASAPOE ITU DITURUTLAH  OLEH KOMPENI AKHIRNYA DENGAN PERGUNAKAN PELURU AJAIB  ITU MAKA TERPATAHLAH SEPARUH GUNUNG  AMAIHA(L)  DAN RUSAK BINASALAH MESJID mALEKIRTOL MESJID RAJA ITU KERUBUHAN GUNUNG ITU HINGGA KINI, DINAMAI OLEH ORANG ASLI DISINI  KEHEKEHE ( KEKEHE  ARTINYA TAPATAH-PATAH.
OLEH KARNA PERISTIWA KEBAL INI MAKA KOCAR KACIRLAH PENGHUNI TANAH  iIHA ,ADA YANG MELARIKAN DIRINYA KE SERAM (LATOE-HOEALOY ) DLL KE NEGERI -NEGERI DI PULAU HAROEKOE  ADA YANG LARI SAMPAI KE PUALAU BOEROE.DISANA DIPERUSAHNYA SEBUAH KAMPUNG  DAN DIBERI NAMA  HATAWANO KIRA-KIRA 70 KM DARI NAMLEA YANG ADA HINGGA KINI ,DARI HATAWANO (BOEROE) INI BERPINDAH KE MORELA  (AMBON) DISINI MATILAH  BANYAK ORANG DARI PADA M.I. KARENA MINUM AIR YANG DIRANCUNI.dARI hORAMOEAL (SERAM BARAT) LALU BERDIAM DISANA SERTA PERUSAH SEBUAH NEGERI YG DIBERI NAMA IHA  ADA SAMPAI KINI. AKAN TETAPI SEBELUMNYA ORANG DIATAS INI MENINGGALKAN TANAH TUMPAH DARAHNYA  MAKA DIDALAM DUKA CITANYA KARENA MELIHAT KERUSAKAN NEGERI DAN MESJIDNYA  MAKA BERHIMPUNLAH  M.I. LALU MENGARANG SEBUAH NYANYIAN SUMPAHAN KEATAS LATOE SASAPOE PENGKHIANAT ITU YANG PERKATAANNYA SEBAGAI BERIKUTY:
1. KUTUK NITALAKE NA LATOE SASAPOE 
POENA AKAHIA  NALA LEKA NOESA IHA
2. KUTUK NITALAKE NAA LATOE SASAPOE
POENA AKAHIA -NALA LEKA NPESA  iHA
SITANOE  SILEKALO WAHA SILEKA BAWA PUTIH
ADAPUN ORANG-ORANG YANG TINGGAL MENCARI PERLINDUNGAN  PADA KAMPUNG ATAU MENCARI SOANYA  SESUDAH KERUSAKAN  NEGERI DIPANTAI IHA MAKA ATAS PERINTAH KOMPENI.,ORANG -ORANG NOLLOTH  TURUN DARI NEGERI LAMANYA (DI GUNUNG nOLLOTH ) LALU BERNEGERI DI PANTAI  iHA (TANJUNG HATAWANO) MAKA ORANG-ORANG IHA YANG TINGGAL ITU TIADA BERSENANG MELHAT TANAHNYA DIDUDUKI OLEH ORANG NOLLOTH.SEBAB ITU TERJADILAH PERBATAHAN BESAR-BESARAN TERHADAP ORANG NOLLOTH.OLEH PERISTIWA INI MAKA KOMPENI PERINTAHKAN 5 NEGERI YAITU: !. OELAT// 2. SIRISORI // 3.TOEHAHA // 4. SAPAROEA..// 5. PAPEROE UNTUK MENJAGA KEAMANAN ATAS ...JASA... M.I... MAKA OLEH KOMPENI DIBERIKANNYA TANAH IHA SEPERTI DIBAWA INI :...............................................
BERIKUTNYA NANTI  LAENGKALI JUA ! !
tambahan mengenai tuturan :
1.nama negeri IHA
nama rumah tua (rumah tua SOPAKOEWA LATOE  KAISOEPI.
nama teong dan upu =SOETANIA  OEPOE  LATOE.
Nama teong besar dari negeri P.......
Jumlah soa  adalah 11 soa yaitu  ;
1. Iha
2.Mahu
3.soulima
4.Hatala
5.hatulesi
6 matalete
7. pia
8. kulor
9 sirisori
10 W.w..  dan no 11, lenyap
teong tiap-tiap soa =  
1.  Iha LATOEPAOE
2.  mahu PPEIWAKA......                         
3.Soulima WAKALESI........
4. hatala Kakelisa......
5.hatulesi Sooelesi......
6.matalete Salewane.......
7. pia Kakelisa........
8.Kulor Peisina......
9.sirisori Soetania......
10. -11 sudah lenyap dari dulu
asal usul sebenarnya dari Roemataoe.......
1. soa Iha   :    
1.Sopakuwa  -latoe kaisoepi
2.Patti Iha.Haullussij..  
3.Haulussij.sela
4.Apituleij  sela .    
5.Sanakij.   
6.K.ipuw...    
7.Nendissa.......
( Talepoeka........   //--//  Lilipessy........   //--//    Pikahoelang... )
2. mahu  =   Silahoy    /(  Saliahoewai.)
3. soulima  =Hatoemase ; Marasabessi  : Poetoehena....
4.Hatala =   sapulete ; siauta  ;lisapalij ; Sahetapij   ; Tahamata.......
5. hatulesi = Leatemia; Hehakaja  ; pattinaja........
6. Matalete  = Hehanussa ;Llilipalij ;
7. Pia = Luhulima  ;titaheluw........
8.koelor : Palijama Naja ;anakotta ;Tupamahu  ;Wattiheluw;    Apituley peloe ;Sanakij sole
9.sirisori = hitipeuw ; haullussij ;sanakij sela
ceritera -ceritera negeri Nama air taboran dan ceriteranya matise (h..... ) //--//Tawaioesoenno ( H.....) //--//Wae pota -pota (potong-potong ) air yg basaH( telaga) //--// Wasallo (Wae S...... )
Kalapori (H........... (sagu hutan //--//Waelesi = air lebih (banyak)
wae orital = air yg di muaranya banayak G..... .//--// wae salea =air yg turun dari tempat miring miring ,
Laboean  dari batu besar ke-Nolloth namanya Bihite kota hitoe
dari batu besar ke S............ N......... .//--// dari S............ ke Kalapori T.......... //--//
berikutnya  nama2 kapitan ,tapi beta rasa ini su biking dong rindu mau tahu titik untuk nama2 lengkap balong waktunya anana  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!! tahu bahasa tahu bangsa  ,tahu bangsa tahu bahasa  ini saja yg beta mau beri utk anana  eeeee
 salam hormat  hau anai Hatala
   ==============================================
untuk menjaga keamana atas jasa m.i. maka oleh kompeni diberikannya tanah IHA seperti dibawah ini:
1. tanah Soa Iha     kepada  Nolloth ,Itawaka sekarang
2. tanah Matalete   kepada  Toehaha
3. tanah Hatala      kepada   Saparoea
4. tanah Pia            kepada   Siri Sori sekarang
5. tanah Mahoe      kepada   Paperoe
MAKA DENGAN PERJANJIAN TANAH ITU HARUS DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATASNYA.
MENURUT PERJANJIAN ITU MAKA SAPAROEA TIDAK MAOE MENDOEODOEKI TANAH HATALA.
 SETELAH TANAH ITOE DIDOEDOEKI OLEH TOEHAHA DAN KEMOEDIANNJA DIJOEAL OLEH TOEHAHA KEPADA IHAMAHOE.
TANAH SOA HATOELESY MESKIPUN TIADA KENA PERBATASAN TETAPI DIRAMPAS OLEH NOLLOTH DAN PAPEROE .(KENAPA   DI RAMPAS OLEH 2 NEGERI INI,ADA CARITANYA LAGI)UTK LAIN KALI  CARITA MENGENAI PAPERU .)
KEMUDIAN atas perintah dari raja Ihamahoe (jeremias djoemat pattiha )kepada kompeni ,maka tanah itoe dijoeal kembali kepada Ihamahoe dala tahoen 1690.Tetapi bukan semua tanah jang diramapas  itu dijula seanteonja.
melainkan sebahagian  besar dimakan oleh paperu dan nolloth sampai sekarang orang-orang Iha jang mula-mula bertemu kompeni.
ketika BOELABA DAN TOMALE LISAPALY mendengar bahwa tanah-tanah Iha sudah dibagikan  kepada 5 negeri jang menjaga ken oleh kompeni maka turunlah keduanja dari TAULEHU terus ke kapal minta masuk serane  (permandian).
sesudah terima permandian ,maka TOMALE jang telah memakai nama ARNOLDOES TOMALE LISAPALY minta sepotong tanah dari kompeni.Maka oleh kompeni diberikanlah sepotong tanah baginja jang bernama LEUNOESA.
KEDUDUKAN NEGERI IHAMAHOE.
seudah TOMALE mendapatt tanah ,maka kompeni dia selaku utusan akan panggil semua orang-orang Iha jang ada berhamburan  didalam hutan-hutan akan turun  berNEGERI di pesisiran pantai dengan perjanjian ,bahwa  m.i. tidak akan  di apa-apakan  lagi oleh kompeni.sesudah orang Iha mendengar suara utusan itu maka atas pimpinan JERMIAS PATTIIHA yjang selaku  wakil raja pada masa itu turunlah semua orang Iha  ke pantai lalu berusaha NEGERI IHAMAHOE JANG SEKARANG TERDIRI DARI 9 SOA  YAITU:
1. iha
2 mahoe
3. matalete
4. hatala
5. hataelesi
6.pia
7.koeloer
8.sirisori
soulima.
Negeri baru ini di perusuh atas tanah LEUNOESA atas permufakatan dengan ARNOLDOS ,TOMALE LISAPALY.
NEGERI INI MENDAPAT NAMA ihamahoe MENURUT NAMA 2 SOA JANG TERSEBAR PADA MASA  ITU JAITU: IHA  DAN MAHOE.
MAKA  JERMIAS DJOEMAT PATTIIHA DIANGKAT MNEJADI PATIH JANG PERTAMA DI IHAMAHOE.
 Sesudah Jermias Pattiiha  diserahkan kepada pATIH ANTHONE SAPULETE KEMUDIAN KEPADA PATIH ABRAHAM MAJASANG  SAPULETE.
SESUDAH PATIH ABRAHAM MAJASANG SAPULETE PATIH DISERAHKAN KEPADA PATIH ANTHONE LILIPALY JANG KETURUNANNJA PERINTAH HINGGA SEKARANG SAMPAI MASA KINI.
SELAMA PEMERINTAHAN ,PEMERINTAHAN-PEMERINTAHAN INI, SODARI JERMIAS DJOEMAT PATTIIHA  HINGGA KINI ,IHAMAHOE  SELALU BERBANTAH-BANTAHAN DENGAN NEGERI-NEGERI JANG TERISTIMEWA DENGAN PAPEROE ,NOLLOTH.
TETAPI BERHUBUNG MASA ITU ZAMAN PENJAJAHAN MAKA KAMIPUN  SELALU DIJAJAH OLEH PAPEROE DAN NOLLOTH
                                                                                   IHAMAHOE   04-01 - 1956
SEKIAN ADALAH DILENGKAPI SEJARAH TUTURAN NEGERI IHAMAHU
SALAM HORMAT ANAI HATALA .
Oleh Dave Syauta dan Julius Arnoldus Tahamata di :https://www.facebook.com/groups/marzelnet007/doc/226715327389148/

2 komentar:

Anonymous said...

dangke untuk informasinya..
Tuhan berkati

Manawa Pattihua said...

sama sama om :)

Bale Ka Atas

 
abis baca komentar sadiki jua | biar katong baku kanal | salam hangat | par dong samua